Roomsketcher  je napravio galeriju najboljih radova amatera i (polu)profića koji crtaju u njihovom softwareu. Desilo se čudo, dobila sam čast biti među izabranima 😊 😊😊!